สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การเลือกตั้งเทศบาล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศนตรีตำบล จังหวัดบุ......

อ่านต่อ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง กา......

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-1 - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-2 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง กำหนดเวลาก......

อ่านต่อ
view