สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การเลือกตั้งเทศบาล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศนตรีตำบล จังหวัดบุ......

อ่านต่อ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 62-31 มี.ค......

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-1 - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ-2 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง กำหนดเวลาก......

อ่านต่อ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)...

อ่านต่อ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนั......

อ่านต่อ
view