สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งบประมาณปี 2563 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาช......

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูล

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย...

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด

1. การขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ปีงบประมาณ 2563 1. จำหน่ายครุภัณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

อ่านต่อ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖......

อ่านต่อ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2560- เดือนมีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน(รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ......

อ่านต่อ
view