สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส))

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสท......

อ่านต่อ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563...

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังร้านเพ็ญพิชชา-บ้านสะเดา ม.12) 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูรองฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นจากหน้าโ......

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2561 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดา ม.1 (ซอยบ้านนายเมือง สายยศ - -บ้านนายแกะ) ปีงบประมาณ 2562 1. โครงการก่อสร้างถนนคอน......

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา(e-Bidding)

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนกเกรียน ม.4 (ซ.บ้านนายตุ้ม สะหุนันท์) 2.โครงการก่อสร้องถนน คสล. บ้านโคกตะเคียน ม.7 (เส้นข้างบ้านนางประกอบ สายกลิ่น) ป......

อ่านต่อ
view