/music/.mp3 http://www.ppccity.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 หน้าแรก

สมุดเยี่ยม

 ติดต่อ เทศบาล

ข้อมูลเทศบาล

กองคลัง

สำนักปลัดเทศบาล

จัดซื้อจัดจ้าง

ป้องกันการทุจริต

กองวิชาการและแผนงาน

งานกองวิชาการและแผนงาน

เทศบัญญัติ

แผน

กฎหมาย

มุมวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือประชาชน

ปฎิทิน

« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

กองการศึกษา

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

อ่านต่อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่่หรือทางสาธารณะ การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่านสินค้าในที่่่หรือทางสาธารณะ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่่จำหน่ายอาหารและสถานท......

อ่านต่อ

กองช่าง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามตรา 39 ทวิ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 การขอ......

อ่านต่อ

สำนักปลัดเทศบาล

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การขอเลขที่่บ้าน ......

อ่านต่อ

กองคลัง

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่่ การรับชำระภาษีป้าย การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้......

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view