สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลพลับพลาชัย การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร......

อ่านต่อ

นโยบายนายกเทศมนตรี

นา นายบุญช่วย ศิลาไลย ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัยที่เคารพ ตามที่ นายกเทศมนตรีฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดให้มีก......

อ่านต่อ
view