สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

งบประมาณปี  2563

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี  2563

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี  2563

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)

งบประมาณปี  2564 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศบัฐชีกำหนดราคาประเมินทุุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

view