/music/.mp3 http://www.ppccity.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เทศบาลตำบลพลับพลาชัย

อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 หน้าแรก

สมุดเยี่ยม

 ติดต่อ เทศบาล

ข้อมูลเทศบาล

กองคลัง

จัดซื้อจัดจ้าง

ป้องกันการทุจริต

กองวิชาการและแผนงาน

งานกองวิชาการและแผนงาน

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผน

กฎหมาย

มุมวิชาการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คู่มือประชาชน

ปฎิทิน

« October 2020»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่านสินค้าในที่่่หรือทางสาธารณะ

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่่เกิน 200 เมตร

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่่จำหน่ายอาหารและสถานที่่สะสมอาหาร พื้นที่่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการจัดการขยะมูลฝอย

การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขออนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view