สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562

- เดือนตุลาคม  2561

- เดือนพฤศจิกายน 2561

- เดือนธันวาคม 2561

- เดือนมกราคม 2562

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- เดือนมีนาคม 2562

- เดือนเมษายน 2562

- เดือนพฤษภาคม 2562

- เดือนมิถุนายน 2562

- เดือนกรกฎาคม 2562

- เดือนสิงหาคม 2562

- เดือนกันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563

- เดือนตุลาคม 2563

- เดือนพฤศจิกายน 2562

- เดือนธันวาคม 2562

- เดือนมกราคม 2563

- เดือนกุมภาพันธ์ 2563

- เดือนมีนาคม 2563

- เดือนเมษายน 2563

- เดือนพฤษภาคม 2563

-เดือนมิถุนายน  2563

-เดือนกรกฎาคม  2563

-เดือนสิงหาคม 2563

-เดือนกันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-เดือนตุลาคม  2563

-เดือนพฤศจิกายน 2563

-เดือนธันวาคม 2563

-เดือนมกราคม  2564

-เดือนกุมภาพันธ์ 2564

-เดือนมีนาคม 2564

-เดือนเมษายน 2564

view