สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลับพลา หมู่ที่ 2 (เส้นบ้านนายพนม  กล้าณรงค์ - สระน้ำบ้านพลับพลา) 

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนกเกรียน หมู่ที่ 10 (บ้านนายเพลือง เหมาะเป็นดี ถึง บ้านนายเพชร ศุภะผล)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  แบบโอเวอร์เลย์  บ้านโคกกี่  หมู่ที่  5 (จากประปากลางหมู่บ้าน - บ้านนายประสงค์ เทียมจันทร์)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลาชัย

ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบ้านพลับพลา ม.2 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

 ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองตะแบงรังโคง บ้านสะเดา ม.9 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองตะแบงรังโคง บ้านสะเดา ม.12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลาชัย  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดหนองตะแบงรังโคง บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

view