สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สำนักปลัดเทศบาล

                     

       นางรัชรินทร์  เสกรัมย์                    นางสุนีย์  จำนงประโคน

       หัวหน้าสำนักปลัด                          กจัดการงานทั่วไป

                 

      นางดัชนี  แป้นหมื่นไวย                  นายชาลี  จำนงประโคน

          นักพัฒนาชุมชน                 จนท.บริหารงานทะเบียนและบัตร

                 

        นายปรีดา  กิรัมย์                                                 

         พนักงานขับรถ                                                 

                

    นางวิภารัตน์  ล้อมนาค                       นางจันทนา  คุมสุข

      พนักงานจ้างทั่วไป                           พนักงานจ้างทั่วไป

    

        


                        ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   

                       

                       พ.จ.อ.เทียบ  สง่าประโคน

            หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย


               

 จ.อ.อนุพงษ์  จำนงค์ประโคน          นายธีรพงษ์  สมนึกตน

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          พนักงานประจำ

               

       นายไกรทอง  ผดุงแดน                            นายเนียม  สะหุนันท์

          พนักงานขับรถยนต์                               พนักงานขับรถยนต์

                              

         นายสวิท  สมนึกตน                              นายเมือง  เสาธงทอง

         พนักงานขับรถยนต์                                 พนักงานดับเพลิง

                              

       นายเกษม  ดังประสงค์                         นายโกมินทร์  ครองชื่น

          พนักงานดับเพลิง                               พนักงานดับเพลิง

                   


                  

 

ความคิดเห็น

  1. 1
    วันสา
    วันสา momoland@gmail.com 26/05/2020 12:03

    토토사이트의 토토는 메이저토토사이트와 메이저사이트와 안전공원을 안전놀이터로 메이저놀이터입니다. https://www.danawatoto.com 입니다. google

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view