สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทำเนียบผู้บริหาร

                                               

                                 นายบุญช่วย  ศิลาไลย

                                นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัย


                                             

           นายเปลี่ยน  เผ่าพันธ์                   นางสาวสินาภรณ์  ผิวจันทร์สด

              รองนายกเทศมนตรี                           รองนายกเทศมนตรี


                       

          นายบัญญัติ  พบสูงเนิน                        นายเมือย  สิทธิสังข์

         เลขานุการนายกเทศมนตรี                   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view